Thumb

10+

år med erfaring!

Tillit. Tid. Tilgjengelighet.

I Helsekontor Forvaltning AS vet vi hvor viktig fastlegens rolle er for deres pasienter og samfunnet. Vi mener det er behov for mer tydelig definering av primærhelsetjenesten. Ved bruk av vår ekspertise og teknologi, vil vi gjøre driften mest mulig sømløs for legekontorene. Når noen kommer til oss, er det fordi legene kan stole på at vi har erfaringen, kompetansen, stå-på-viljen og evnen til å bistå styret i en meget hektisk hverdag. Med vår hjelp, kan legene endelig være den fastlegen de alltid har ønsket å være for sine pasienter.

Vi er et innovativt og fremtidsrettet selskap som fremmer mangfold, likestilling og bærekraft i primærhelsevesenet. Med oss er du sikker på at vi gjør veloverveide og gode valg. Ikke bare for ditt legekontor, men også for samfunnet og miljøet.

Shape
Vi hjelper fra A-Å

Det er enkelt å velge oss!

Tillit. Teknologi. Kompetanse.

01
Send en uforpliktende forespørsel til oss

Du vil få et pristilbud for ditt legekontor innen en virkedag.

Bli-kjent-møte

Vi vil komme på et uforpliktende møte.

02
03
Kartlegging

Når tilbudet er signert, vil vi kartlegge legekontorets behov og skreddersy våre tjenester for dere i et nytt møte.

Ferdig!

Len dere tilbake- vi fikser resten! Vi hjelper dere alt i forbindelse etablering hos oss.

04

Vår historie og vårt mål

Linda Luu begynte som lege for 10 år siden, jobber som fastlege og er spesialist i allmennmedisin. Linda fikk ekstrem svangerskapskvalme da hun gikk gravid begge ganger og var sengeliggende i flere måneder. Videre opplevde hun vanskelige fødsler. Det var tøft å være syk og alene om ansvaret som fastlege og arbeidende styreleder for et legekontor. Mer enn en gang streifet tankene hennes om at det måtte finnes en bedre måte å drive et legekontor på. Da Linda ble frisk igjen, tenkte hun at det kunne aldri bli det samme igjen. Noe måtte gjøres for fastleger som har enormt høyt arbeidspress. Slik som alle andre, kan også legene bli rammet av personlig krise en eller annen gang i livet. Legene tar vare på alle andre, men hvem tar vare på legen? Linda hadde i mange år hatt utallige idéer på hva som kunne gjøres bedre på et legekontor, og nå skulle hun starte på noe som gjorde at fastlegene aldri skulle stå alene igjen. Sammen med mannen sin som er dataingeniør og grafisk designer og broren Tony Nguyen som er siviløkonom ble familiebedriften Helsekontor Forvaltning As til.

Vår visjon

Visjonen er å skape et godt liv for fastlegene. Det handler om noe større enn oss selv i Helsekontor forvaltning. Å skape en bærekraftig og en sterk primærhelsetjeneste hvor fastlegen spiller en nøkkelrolle er noe alle burde kjempe for og verne om. Å bry oss om fastlegen er å bry oss om pasientene. Forsvinner fastlegen, forsvinner et helsevesen for alle.

Legekontorer med fastleger skal være den beste og foretrukne arbeidsplassen for alle leger. Legekontorer med fastleger skal være det beste og foretrukne valget for alle pasienter.

Vi skal bidra til en bærekraftig primærhelsetjeneste og å skape et sterkere offentlig helsevesen for alle. Med oss legges det til rette for innovasjon, utvikling av tjenester og verdiskaping mellom det offentlige og næringsliv på legekontorene og andre helsevirksomheter.

Legene bestemmer, vi gjennomfører!