Ofte stilte spørsmål

Vi er en familiebedrift bestående av 3 gründere; en lege, en siviløkom og en sykepleier. Med oss har vi med et stort kompetent og dyktig team som skal gjøre daglig driften for et legekontoret bedre og enklere. Vårt mål er å lage verdens beste legekontorer. Vi eier ingen legekontorer og hjelper fastlegene slik at de kan fortsette å være sin egen sjef. Vi har troa på fastlegene trives best når de kan være eiere av legekontoret, men slippe administrativt ansvar!

Legene er eiere og sjef på legekontoret mens vi utfører det administrative arbeidet. Vi tilbyr ulike tjenester innenfor drift for legekontorer. Du kan velge mellom total driftsansvar eller bare deler av den. Det kan være økonomistyring og regnskap, IT- og datatjenester, vaktmester og renholdstjenester, styre- og praksisbistand og HR/Personale. Dere kan velge selv hva dere ønsker av tjenester og få det tilpasset deres legekontor.

Helsekontor Forvaltning sparer legekontoret for tid, penger og bekymringer. Fastlegene kan overlate alt av administrativt arbeid til oss og heller bruke tiden på pasientrettet arbeid.

Vi skiller oss ut ved at vi har en veldig tydelig forretningsmodell på at fastlegene skal alltid eie sitt eget legekontor og forbli frittstående uten binding til annen gruppering innen den norske allmennlegetjenesten. Vi vil at fastlegene skal fortsette å være sin egen sjef, men fortsatt ha muligheten for administrativt hjelp uten å miste kontroll.

Gründer og daglig leder Linda Luu har mange års erfaring som fastlege og spesialist i allmennmedisin. Å være fastlege kan være overveldende. Fastlegene er som alle andre mennesker, de opplever også personlige kriser i løpet av livet. Da Linda ble alvorlig syk under begge svangerskapene med ekstrem svangerskapskvalme og var sengeliggende i månedsvis samt to tøffe fødsler, oppdaget hun hvor skjørt det var å være fastlege. Linda ville ikke at flere fastleger skulle være alene om all ansvaret slik som hun selv følte.

Sammen med broren Tony Nguyen som er siviløkonom og søster Vivienne Johansen som er sykepleier ble derfor Helsekontor forvaltning til.

Vi tilbyr en fast pris per måned slik at dere vil ikke få noen overraskelser. Dere faktureres månedsvis. Vi setter sammen en avtale som passer perfekt for dere. Ta kontakt og få uforpliktende pristilbud allerede i dag!

Vi bistår både næringsdrivende og kommunale legekontorer. Vi har erfaring med begge typer legekontorer. Vi hjelper både fastleger som er selvstendig næringsdrivende og fastlønnede. Det er viktig for oss at fastlegenes stemme skal bli hørt og tatt hensyn til.

Helsekontor Forvaltning har administrativt ansvar for driften og har tilgang til et unikt nettverk. Med oss har vi et stort team på HR/personale, økonomi/regnskap og IT- og datatjenester slik at dere skal være trygge på at vi har alltid riktig kompetanse på riktig sted. Vi gir dere ekspertbistand ved komplekse problemstillinger. Vi sørger for at daglig driften går mest mulig sømløst og har ekspertise på kompliserte saker. Naturligvis får dere også tilgang på stordriftsfordeler. Sammen sparer vi legekontoret for både tid og penger.

Vi kan både ha total driftsansvar for legekontoret eller bare bestemte tjenester som praksisbistand, HR/personale, økonomistyring og IT hvis det passer Legekontoret bedre. Vi gjør også enkelttjenester som hvis dere har heller behov for korte oppdrag.

Helsekontor Forvaltning deltar på styremøter, personalmøter og legemøter m.m. Da hjelper vi fastlegene eller kommunen som eiere av legekontoret med å ta gode og veloverveide valg. Vi hjelper legekontoret ved behov for kontakt med f.eks NAV, advokat og mer.

Dersom legekontoret får varsel om el-tilsyn, følger vi opp dette.

Skal dere bytte journalsystem, telefonleverandør eller annet, innhenter vi pristilbud og følger opp.

Vi har også personalansvar og holder medarbeidersamtaler, oppfølging av sykefravær og rekrutterer leger og annet helsepersonell. Vi vil ha fullstendig oversikt over lønnsutbetalinger, sykefraværsstatistikk m.m.

Vi går inn i forhandlinger som f.eks med gårdeier eller leverendører på vegne av legekontoret. Helsekontor Forvaltning har ingen cut på nye avtaler vi inngår på vegne av dere slik at dere kan være trygge på at dere vil alltid få det beste tilbudet av oss. Det er alltid fastlegene/kommunene som bestemmer og er beslutningstakere.

Ja, absolutt! Gode medarbeidere er svært verdifullt for legekontoret og Helsekontor Forvaltning har god personalkompetanse. Vi sørger for legekontoret blir verdens beste arbeidsplass. Det er viktig at de blir sett og få anerkjennelse for den jobben de gjør. Vi sørger for bistand ved ansettelser, omstillinger, oppsigelser, personalhåndbok, fraværsoppfølging og deres rutiner.

Vi leverer mer enn et vanlig regnskapbyrå når vi har økonomistyringen. Vi leverer årsregnskap med en autorisert regnskapsfører som vi samarbeider med. Det er også mulig å beholde deres regnskapsfører dersom det er foretrukket. Vi betaler regninger i tide, utbetaler lønn til ansatte og lager budsjett for legekontoret. Helsekontor Forvaltning går gjennom legekontorets avtaler og sørger for en god og ryddig økonomi.