PAKKE 1 – Økonomistyring inkludert regnskapsbyrå for legekontoret

kr2,499.00 / month for 12 months

  • Fast forvalterrådgiver
  • Lovpålagt regnskapsrapportering, løpende regnskapsførsel og årsregnskap med et autorisert regnskapsførerselskap
  • Beregning og innfordring fra leger (fakturering av praksisleie)
  • Mottak, godkjenning og postering av leverandørfakturaer
  • Rådgivning og oppfølgning av bankforbindelser
  • Finansiell rådgivning og rapportering
  • Bistand og deltagelse i årsmøte
  • Utarbeidelse av budsjett

Styremedlemmer har ansvar for å holde orden på økonomien på legekontoret og er derfor en av styrets viktigste oppgaver. Med oss, kan dere gjennom god planlegging og budsjettering ha fortløpende oversikt over hvilke utgifter og inntekter som kommer. Vi benytter ledende forvaltnings- og regnskapssystemer for den økonomiske forvaltningen.