PAKKE 2 – Styrebistand

kr4,995.00 / month for 6 months

 • En fast forvalter som har full kontroll, svarer på alt dere måtte lure på og er med dere hele veien.
 • Vi er med på styremøtene for å hjelpe legene med å bestemme små og store ting. Så følger vi opp det som har blitt bestemt så fastlegene kan fri etter pasientene istedenfor administrativt arbeid.
 • Organisere personvern, internkontroll og kvalitetsforbedring i et styrings- og kvalitetssystem
 • Innhente pristilbud og inngå nye innkjøpsavtaler
 • Gjennomgang av og ev. reforhandle eksisterende avtaler
 • Følge opp renhold- og vaktmestertjenester
 • Anskaffe og følge opp eksterne leverandører
 • Planlegge og gjennomføre styremøter, årsmøter, HMS-arbeid, til oppfølgning og protokollarbeid
 • Sørge for god dokumentasjon og arkivering
 • Veileder eller finner en god advokat til deres sak samt videre tett oppfølging
 • Bistår med å rekruttere helsesekretærer og definere helsesekretærens arbeidsoppgaver
 • Bistår med å rekruttere leger til ledige fastlegehjemler og legevikarer

Category:

Legene bestemmer, og vi gjennomfører – enklere blir det ikke! HELSEKONTOR STYREBISTAND skal gjøre oss godt kjent med legekontoret og bli en aktiv og profesjonell partner for styret. Vi tilbyr legekontoret en fast forvalterrådgiver som sørger for tett og personlig oppfølging, enten i form av vi deltar på styremøter, faste møter eller ved henvendelse.