Tjenester

Vi er fastlegenes profesjonelle driftspartner

Vi er en av Norges første og største totalleverandør av tjenester innen drift og forvaltning for fastlegekontorer.
La oss ta hånd om daglig driften med økonomistyring og personalansvar,
inkludert rutiner og kvalitetsarbeid på ditt legekontor.
Fastlegene er eiere og bestemmer mens vi tar hånd om alt det administrative.

Lyst å prøve oss? Send prisforspørsel til post@helsekontor.no.

Thumb
Styrebistand / praksisbistand

Legene bestemmer, og vi gjennomfører alt av det administrative arbeidet for dem.

Thumb
Økonomistyring

Vi står for legekontorets budsjett, regnskap og økonomisk rapportering.

Thumb
IT-drift og annen driftshjelp

Vi ivaretar legekontorets behov for IKT-tjenester, med drift, vedlikehold og support. Vi sørger også for et godt renhold og en pålitelig vaktmestertjeneste.

Thumb
HR / personalansvar

Vi er ansvarlig for HR-arbeidet, med ansettelser, medarbeider- og lederutvikling ved legekontoret, og koordinerer helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE