Hvem er vi?

Vi er en av Norges første og største totalleverandør av tjenester innen drift og forvaltning for fastlegekontorer. Vi tar hånd om daglig driften med økonomistyring og personalansvar, inkludert rutiner og kvalitetsarbeid på ditt legekontor. Vi skiller oss ut ved at vi har en veldig tydelig forretningsmodell på at fastlegene skal alltid eie sitt eget legekontor og forbli frittstående uten binding til annen gruppering innen den norske allmennlegetjenesten. Vi vil at fastlegene skal fortsette å være sin egen sjef, men fortsatt ha muligheten for administrativt hjelp uten å miste kontroll.

Helsekontor Forvaltning har lang erfaring med å drifte og utvikle attraktive legekontorer. Vi setter sammen flerfaglig team for å utvikle løsninger der legekontoret og pasienter står i sentrum. Alt starter hos fastlegen – hvert år gjennomføres det ca 15 millioner konsultasjoner på norske fastlegekontor. Vi i Helsekontor Forvaltning har et langsiktig perspektiv, og jobber hele tiden med å utvikle effektive og spennende løsninger for legekontorene slik at man kan yte god helsehjelp. Det innebærer at blant at vi utvikler og implenterer helhetlige konsepter som er med å forebygge sykdom og fremme folkehelse. I tillegg jobber vi med tiltak som gir økt trivsel for både fastleger og medarbeidere på legekontoret.

Målet er å skape verdens beste legekontorer – og alltid styrke det offentlige helsevesenet. Helsekontor forvaltning skal være en trygg partner for dere og sørge for alt arbeid utføres forsvarlig, i henhold til gjeldende regler, forskrifter og innenfor budsjett.

Møt teamet!

Linda Luu
Linda Luu Gründer, daglig leder og lege
Hun er selve hjertet og pådriveren i Helsekontor Forvaltning AS. Linda Luu har jobbet som allmennlege/fastlege siden 2014.
Tony Nguyen
Tony Nguyen Medgründer, forvalter og salgssjef
Tony er utdannet siviløkonom, har sans for at ting skal gå riktig for seg og foretrekker heller at vi skal ta noen ekstra runder enn å forhaste oss i noe som kan koste oss dyrt senere.
Javed M Saeed
Javed M Saeed Medgründer og økonomiansvarlig
Medgründer og økonomiansvarlig Javed M Saeed. Han har en mastergrad fra BI og er både statsautorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. Javed har 6 års erfaring i Ernst & Young før han startet opp et eget regnskapsbyrå Millor som har over 170 selskaper i porteføljen sin.
Marit Haukelidsæter Olsen
Marit Haukelidsæter Olsen Administrasjonssekretær og helsesekretær
Har mange års erfaring som helsesekretær og kontorleder på legekontor. Også jobbet som finansiell rådgiver i Lowell. Marit har også erfaring som kursleder for både leger og helsesekretærer.