HR og personalansvar

Personalarbeid er tidskrevende, og er et komplisert felt. Det er hektisk på legekontoret, og helsesekretærene og andre medarbeidere betyr mye for at hverdagen skal gå mest mulig sømløst for fastlegene. De er verdifulle og bør få god og støttende oppfølging. HR-arbeid krever mye kompetanse, som man ofte ikke har på et legekontor. Som arbeidsgiver er det mange regler og retningslinjer du må følge, og de er stadig i endring.

Personaladministrasjon

Vi kan bistå med råd innenfor HR området. Det kan være arbeidsavtaler, oppsigelser, personvern etc. Vi kan være en god samarbeidsparter i vanskelige personalsaker. Vi bistår med; personalforvalting, arbeidsrett, HMS, velferd, statistikk, omstillingsprosesser og HR-rapportering.

Rekruttering

Vi hjelper med å skaffe de beste legene og helsesekretærene til legekontoret! Vi håndterer; rekrutteringsrådgivning og bistand A-Å til alle stillinger, kandidattesting (test av personlighet- og evne), forvalting av rekrutteringsportal (jobbnorge.no, legejobber.no) og inngår og forvalter avtaler.

Som økonomisk forvalter for deres legekontor vil vi hjelpe dere med den daglige driften. Vi tar oss av de administrative oppgavene, og vi kan også hjelpe med å innhente avtaler, leverandører og forsikringer til legekontoret. Vi har et stort nettverk, og vil derfor alltid vite hvem man skal kontakte for best mulig avtaler.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Vi har gode samarbeidspartnere som leverer Bedriftshelsetjeneste (BHT). Bedriftshelsetjenesten (BHT) bidrar for å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er et tverrfaglig team bestående av bedriftslege, psykologer, sykepleier, fysioterapeuter og helsesekretær.

Når kan du trenge HR- og personalansvar?

Med en profesjonell HR-partner på laget er du trygg på at alt foregår etter boka. Vi kan hjelpe deg med HR- og personaloppgaver som:

  • Sykefraværrutiner: Registrering og oppfølging av sykefravær
  • Arbeidstidsregler og overtidsregler
  • Ferieloven
  • Ansettelsesavtaler
  • Attester
  • HMS-håndbok
  • Personalhåndbok
  • Rådgivning
  • Implementering av varslingsrutiner
  • Oppfølging av ansatt og kontakt med NAV/lege

Som arbeidsgiver er det viktig at både du og dine ansatte er trygge på at alle regler blir fulgt. Slik sikrer du et godt arbeidsmiljø, med gode rutiner der alt blir fulgt opp.