Økonomistyring

Styremedlemmer har ansvar for å holde orden på økonomien på legekontoret og er derfor en av styrets viktigste oppgaver. Med oss, kan dere gjennom god planlegging og budsjettering ha fortløpende oversikt over hvilke utgifter og inntekter som kommer. Vi benytter ledende forvaltnings- og regnskapssystemer for den økonomiske forvaltningen.

Økonomisk forvaltning og årsregnskap

Helsekontor Forvaltning AS sørger for en god og ryddig økonomi. Vi hjelper fastlegene til å ta veloverveide valg, og sørge for at alt håndteres etter lovverket. Med regnskapsfører vil vi ta hånd om årsregnskapet og sikre vi god økonomisk forvaltning av legekontoret og ikke minst frigjøres kapasitet og tid. Dette fører til at legene kan heller bruke tiden sin på å være mest mulig lege for sine pasienter.

Fordeler og innkjøpsavtaler

Legekontorer har travle dager og har løpende faste utgifter som f.eks. husleie og jevnlig innkjøp av forbruksmateriell og medikamenter. Vi vet hvor legekontorene kan få få bedre tjenester og samtidig spare store summer. Vi jobber for at våre kunder skal få de beste avtalene fra pålitelige leverandører.

Som økonomisk forvalter for deres legekontor vil vi hjelpe dere med den daglige driften. Vi tar oss av de administrative oppgavene, og vi kan også hjelpe med å innhente avtaler, leverandører og forsikringer til legekontoret. Vi har et stort nettverk, og vil derfor alltid vite hvem man skal kontakte for best mulig avtaler.

Hvorfor velge økonomisk forvaltning hos oss?

  • Vi er eksperter på hvordan legekontorer driftes
  • Vi sørger for en sunn økonomistyring og at legekontoret hele tiden har en god likviditet
  • Vi går gjennom eksisterende avtaler og ser om dere kan få bedre fordeler, ev inngå bedre avtale hos andre leverandører
  • Vi tilbyr personlig oppfølgning og rask respons