• 21/11/2023
 • 0 Comments

Til deg som starter som vikar i fastlegepraksis

FASTLEGENS ANSVAR Fastlegen har ansvar for å sørge for at vikaren oppfyller kravene i lovverket: VIKARKONTRAKT Det er avtalefrihet når det gjelder inngåelse av vikaravtaler, og innholdet varierer ut fra forholdene og arbeidsmarkedet i området. Alternative modeller for «kontorleie» er innbetaling av et fast beløp for dager i praksis, eller at du som vikar «flatt» […]

 • 21/11/2023
 • 0 Comments

Helsekontor Bemanning

Helsekontor Bemanning: Rekruttering av legevikarer! Vi åpner en ny avdeling Helsekontor Bemanning og har nå inngått samarbeid med Helseoppdrag.no. – Vi er i ekstase over dette samarbeidet! Da jeg leste om dem i Dagens Medisin tenkte jeg at disse gründerne er helt geniale. Helsekontor Forvaltning er enige med dem at kostnader knyttet til utlysninger og […]

 • 21/11/2023
 • 0 Comments

Helsekontor Medlemsportal: Regnskapskurs for fastleger

Velkommen til regnskapskurs for fastleger – kanskje årets viktigste for din økonomi! Er du privatpraktiserende lege og ønsker å lære mer regnskap? Dette er et kurs som du ikke kan gå glipp av! Her får du grunnleggende innføring i det du må vite om regnskapet til helsevirksomheten din. Her kan du få gode tips og […]

 • 20/01/2023
 • 0 Comments

Starte et aksjeselskap for legekontoret

Starte et aksjeselskap for legekontoret Et driftsselskap for legesenteret Gratulerer. Nå har dere bestemt dere for å stifte et aksjeselskap for legesenteret – hva nå? Her får dere vite om: Hva er et aksjeselskap? Mange leger organiserer legevirksomheten som et kontorfellesskap med selvstendig næringsdrivende leger med et AS, ev som DA eller ANS, som driftsselskap. […]

 • 06/01/2023
 • 0 Comments

Overtatt en fastlegehjemmel? Solgt eller kjøpt en legepraksis? Ikke glem sluttseddelen.

Overtatt en fastlegehjemmel? Solgt eller kjøpt en legepraksis? Ikke glem sluttseddelen. Her får du vite om Veien videre etter salg av legepraksis Har du kjøpt eller solgt din praksis? Har du fått en ny legekollega ved legekontoret? Hvis den ny hjemmelsinnehaveren skal bli deleier og legesenteret er organisert som et aksjeselskap, skal aksjene overdras fra […]

 • 04/12/2022
 • 0 Comments

Codex Advokat og Trinnvis – våre samarbeidspartnere

Codex Advokat og Trinnvis – våre samarbeidspartnere Vi er eksperter på drift av legekontorer og er stolte over å ha inngått et samarbeid med Codex Advokat og TrinnVis. Sammen skal vi gjøre legekontorer til verdens beste arbeidsplass!   Codex advokat er et av Norges ledende advokatfirmaer for privatpersoner og næringsdrivende og erklært av FN det […]

 • 16/10/2022
 • 0 Comments

Skattefrie gaver eller ikke?

Skattefrie gaver eller ikke? Hvor mye kan dere som arbeidsgiver gi medarbeiderne på legekontoret i gave før det utløser skatteplikt for de ansatte? Fra 2021 økte grensen for skattefrie gaver fra 2000 til 5000 kr per år. Kravet som at gaven må gis som generell ordning er også opphevet.   Dette får du vite om […]

 • 09/10/2022
 • 0 Comments

Førerkort

Førerkort Dersom du har en sykdom/tilstand (f.eks diabetes, epilepsi), som kan påvirke kjøreevnet din, må du ha helseattest av legen din når du skal ha førerkort.  Fra fylte 80 år må man også gjennomgå en helseundersøkelse. Gyldigheten vil være inntil 3 år.  Dette får du vite om førekort: Legen som sakkyndig Hva sjekker legen? Kjørevurdering […]

 • 29/08/2022
 • 0 Comments

En felles stemme for fastlegene

Pressemelding 30.08.22 Helsekontor forvaltning overtar driftsansvaret for Symra legesenter og hjelper 6 fastleger og over 7000 pasienter. En felles stemme for fastlegene Gründer, daglig leder og fastlege Linda Luu er i gang startet Helsekontor forvaltning med broren sin Tony Nguyen. Hun ønsker å skape verdens beste legekontorer for både fastleger og pasienter.  Med Helsekontor forvaltning […]

 • 25/08/2022
 • 0 Comments

Barnevernet

Du som lege kan bli bedt av barnevernet å dele opplysninger. Det er visse forhold som du må vite om før du gir fra deg opplysninger til barnevernet. Dette får du vite om legeerklæringer til bruk for barnevernet:  Legen har taushetsplikt  Legen må vurdere og kun gi fra seg relevant informasjon Eksempel på svarbrev når […]