Styre- og praksisbistand

Legene bestemmer, og vi gjennomfører – enklere blir det ikke! Helsekontor forvaltning skal gjøre oss godt kjent med legekontoret og bli en aktiv og profesjonell partner for fastlegene. Vi sørger for tett og personlig oppfølging, enten i form av vi deltar på styremøter, faste legemøter eller ved henvendelse.

Rutineoppgaver og dokumentasjon

Styre- og driftsarbeid er tidskrevende. Styremedlemmer er personlig ansvarlig, også økonomisk. Helsekontor forvaltning hjelper derfor dere med å følge lover og regler rundt styrearbeidet – fra planlegging og gjennomføring av styremøter, årsmøter, HMS-arbeid, til oppfølging og protokollarbeid. Vi vil sørge for god dokumentasjon fra styremøter og styrevedtak, alt arkiveres riktig og være tilgjengelig for kommende styrer.

Spesielle oppgaver

Spesielle oppgaver I tillegg til rutineoppgavene, kan det være saker som krever ekstra og grundig behandling som for eksempel arbeidskonflikter, nedbemanning, oppussingsprosjekter, nyansettelser osv. Erfaring tilsier at slike uvante saker gir økt belastning og press på legene og krever at man er godt forberedt. Med vår solide erfaring i Helsekontor forvaltning kan vi som deres partnere kvalitetssikre det administrative arbeidet.

Ingen saker er for liten eller for stor for oss. Våre forvaltere vil gi dere den innsikten dere trenger for å ta gode avgjørelser i selv de mest kompliserte sakene – alt slik at dere skal føle dere tryggere i deres styrehverdag.

Hvorfor velge oss?

  • Vi er eksperter på drift av legekontorer.
  • Vi er gjør livet enklere for fastleger som jobber med styrearbeid.
  • Vi heier på fastlegene og leverer tjenestene som hjelper å skape bedre legekontorer.
  • Vi sørger at alt styrearbeid utføres og i henhold til gjeldende regler.
  • Vi ønsker at din hverdag som daglig leder, styreleder, styremedlem eller eier skal være så enkel og oversiktlig som mulig.