Til deg som starter som vikar i fastlegepraksis

Fastlegen har ansvar for å sørge for at vikaren oppfyller kravene i lovverket.
Foto: pexels.com

FASTLEGENS ANSVAR

 

VIKARKONTRAKT

Det er avtalefrihet når det gjelder inngåelse av vikaravtaler, og innholdet varierer ut fra forholdene og arbeidsmarkedet i området. Alternative modeller for «kontorleie» er innbetaling av et fast beløp for dager i praksis, eller at du som vikar «flatt» dekker de utgiftene hjemmelshaver vanligvis har per måned når basistilskuddet er trukket fra. Ved deltidsvikariat anbefaler vi å beregne inn tid til kontorarbeid når det skrives arbeidstid i kontrakten. Merk at spesialiseringsreglene i allmennmedisin krever kontrakt på minst 50 %.

Her er link til forslag til avtale.

Mer info finner du her på Legeforeningen.

 

INNGÅ AVTALE MED HELFO

Du som skal være vikar for fastlege må ha norsk autorisasjon. Logg deg inn i tjenesteportalen for helseaktører for å inngå avtale med HELFO.

Her må du legge ved kopi av din avtale med hjemmelshaver.

 

POLITIATTEST

Du må fremvise din politiattest f.eks. daglig leder ved legesenteret. Den trenger ikke å sendes til bydelen. Du kan søke om politiattest her og få den tilsendt til Digipost.

 

ØKONOMI

Det anbefales at du registrerer deg som ENK eller AS. Du bør også opprette egen bedriftskonto slik at du skiller din private og helsevirsomhetens økonomi. Videre bør du skaffe deg regnskapsfører.