Pressemelding 30.08.22

Helsekontor forvaltning overtar driftsansvaret for Symra legesenter og hjelper 6 fastleger og over 7000 pasienter.
Foto: Phuong Luu

En felles stemme for fastlegene

Gründer, daglig leder og fastlege Linda Luu er i gang startet Helsekontor forvaltning med broren sin Tony Nguyen. Hun ønsker å skape verdens beste legekontorer for både fastleger og pasienter. 

Med Helsekontor forvaltning kan hver fastlege spare over 100 timer i året som de heller kan bruke på pasientrettet arbeid. Daglig leder Hans Braadland og øvrige fastleger ved Symra legesenter ble overbeviste og gikk helhjertet inn som kunde fordi de tror Helsekontor forvaltning kan utgjøre en forskjell. “Det at de hadde så troa og tillit til oss betyr enormt mye,” sier gründer og daglig leder Linda Luu. “Jeg føler meg heldig med alle som har heiet oss frem. Jeg la frem idéen for bydelen og mottakelsen gjorde at jeg turte å ta steget ut. Jeg må rette en stor takk til bydelsoverlegen Guri Sandal Thu og assisterende bydelsoverlege Rebecka Jensen i bydel Nordstrand som tør å være fremoverlente slik at bydelen kan være en attraktiv arbeidsplass for fremtidige fastleger.”

Linda Luu begynte som lege for 10 år siden og er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet som allmennlege siden 2013 så hun vet hva hun snakker om. “Legeforeningen gjør en innsats, men det er vi fastleger som vet hvor skoen trykker. Fastlegene har ikke hatt en felles stemme i debatten og som forvaltere vil vi være legekontorets megafoner slik at de også skal bli hørt. Vi skal kjempe for at fastlegene skal få det bedre, uansett om de er næringsdrivende eller fastlønnet. For å bry seg om fastlegen er å bry seg om pasienten,” sier Linda Luu entusiastisk.

 

Legen som ble pårørende

Da mannen hennes plutselig ble syk, ble Linda Luu alene med begge barna på 3,5 år og 1,5 år. Samtidig jobbet hun som fastlege og hadde ansvar for 1200 pasienter. Det ble vanskelig å være pårørende, småbarnsforelder og fastlege. Mannen ble frisk igjen, men Linda Luu bestemte seg for at ting aldri skulle bli det samme igjen. Fastlegene er som alle andre mennesker, de opplever også personlig krise i livet. Linda Luu ville ikke at flere fastleger skulle være alene om all ansvaret slik som hun selv følte. Helsekontor forvalting ønsker å gjøre det til en fornøyelse for fastlegene å eie og drive et legekontor. Administrativt arbeid ligger nemlig Linda Luu varmt om hjertet, og hun ønsker å spre gleden videre. “Legekontorer med fastleger skal være den beste og foretrukne arbeidsplassen for alle leger. Legekontorer med fastleger skal være den beste og foretrukne valget for alle pasienter. Det er ganske hårreisende mål midt i en fastlegekrise, syns du ikke?” avslutter Linda Luu optimistisk.

Jeg føler meg heldig med alle som har heiet oss frem. Jeg la frem idéen for bydelen og mottakelsen gjorde at jeg turte å ta steget ut.