Førerkort

Dersom du har en sykdom/tilstand (f.eks diabetes, epilepsi), som kan påvirke kjøreevnet din, må du ha helseattest av legen din når du skal ha førerkort.
Fotograf: Andrea Piacquadio

Dersom du har en sykdom/tilstand (f.eks diabetes, epilepsi), som kan påvirke kjøreevnet din, må du ha helseattest av legen din når du skal ha førerkort. 

Fra fylte 80 år må man også gjennomgå en helseundersøkelse. Gyldigheten vil være inntil 3 år. 

Dette får du vite om førekort:

  • Legen som sakkyndig
  • Hva sjekker legen?
  • Kjørevurdering
  • Plikt å informere
  • Kjøreforbud

 

LEGEN SOM SAKKYNDIG

Visste du at legen ikke lenger har en behandlerrolle, men seleksjonsrolle og utsteder en sakkyndig erklæring? Dette rollebyttet kan være vanskelig for både pasienten og legen når ikke helsekrav er oppfylt og man risikerer å miste lappen.

 

HVA SJEKKER LEGEN?

Legen skal gjøre en generell helseundersøkelse som innebærer:

  • sensoriske funksjoner (syn, hørsel)
  • kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
  •  legemiddelforbruk og bruk av rusmidler
  • andre relevante prøver

 

KJØREVURDERING

Dersom legen er usikker, kan legen be om kjørevurdering hos Statens vegvesen og resultatet av denne utgjør en del av legens vurdering. Men det er legen som til syvende og sist som vurderer om helsekrav er oppfylt eller ikke.

 

PLIKT Å INFORMERE

Pasienten har plikt til å utgi riktig informasjon for at legen skal kunne bedømme.

 

KJØREFORBUD

Dersom ved tvil om helsekravet er oppfylt skal det som hovedregel gi «muntlig kjøreforbud» frem til resultatet av kjørevurderingen foreligger og legen har gjør sin endelig vurdering.

Kilde: Helsenorge