Overtatt en fastlegehjemmel? Solgt eller kjøpt en legepraksis? Ikke glem sluttseddelen.

Har du kjøpt eller solgt din praksis? Har du fått en ny legekollega ved legekontoret? Hvis den ny hjemmelsinnehaveren skal bli deleier og legesenteret er organisert som et aksjeselskap, skal aksjene overdras fra tidligere hjemmelsinnehaver til ny hjemmelsinnehaver ved et salg. Nå skal dere signere en sluttseddel – en avtale om kjøp av aksjer mellom den som selger og den som kjøper aksjene.
Foto: pexels.com

Her får du vite om

 • Hva er en sluttseddel?
 • Hva skal en sluttseddel inneholde
 • Hvordan gjør jeg det?
 • Hva bruker jeg sluttseddelen til?
 • Styret har ansvaret for å melde inn til Aksjonærregisteret
 • Vi i Helsekontor Forvaltning kan hjelpe deg

 

Hva er sluttseddel?

Sluttseddelen er dokumentasjonen på at aksjehandelen faktisk har funnet sted. For deg som selger aksjer er sluttseddelen bevis på hvor mye penger du skal få fra kjøperen, samt når og hvordan kjøperen skal betale for seg. For deg som kjøper aksjer er sluttseddelen bevis på at du faktisk har kjøpt aksjene, hvilken pris du skal betale.

Uten sluttseddel kan man risikere å sitte igjen uten hverken aksjene eller pengene.

 

Hva skal en sluttseddel inneholde?

En sluttseddel skal inneholde minst følgende:

 • hvem er selgeren
 • hvem er kjøperen
 • i hvilket selskap selges/kjøpes det aksjer
 • hvor mange aksjer selges/kjøpes og til hvilken pris
 • hvordan betalingen for aksjene skal skje.

Hvordan gjør jeg det?

Vi har utarbeidet en standardisert utgave mal som du kan laste gratis ned her. Vår sluttseddel må tilpasses ditt individuelle behov. Vi anbefaler å få hjelp til dette arbeidet.

 

Hva bruker jeg sluttseddelen til?

Sluttseddelen, avtalen om overføring av aksjer, skal sendes til styret i aksjeselskapet av den som overtar aksjene. Avtalen bør som et minimum inneholde hvem avtalen gjelder for, hvilke aksjer som overføres, og til hvilken pris. 

Både kjøper og selger vil trenge sluttseddelen til å fylle ut skattemeldingen med kjøpspris eller salgspris for aksjene, dato for handelen, m.m. Ved salg under markedsverdi eller at aksjene gis bort vil utløse skatteplikt for mottakeren av aksjene. Differansen mellom markedsverdi og hva mottaker har betalt er det som er skattepliktig.

 

Styret har ansvar for å melde til Aksjonærregisteret

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok – en oversikt over hvem som til enhver tid er aksjeeiere. Når overføringen er gjennomført, skal aksjeeierboken oppdateres umiddelbart. Selskapet fører den nye eieren inn i aksjeeierboken. Innføringen skal dateres. Den nye aksjeeieren skal ha melding fra selskapet om at han/hun er innført i aksjeeierboken, og hva som er notert.


Selve aksjeoverføringen meldes til Aksjonærregisteret gjennom aksjonærregisteroppgaven. Siste frist for innsendelse til Aksjonærregisteret er 31.01. hvert år. 

 

Vi i Helsekontor Forvaltning kan hjelpe deg

Trenger du hjelp i forbindelse med salg og kjøp av hjemmel? Ta kontakt med oss i dag. Vi kan også hjelpe deg med å finne riktig advokat til ditt formål. Send henvendelse til post@helsekontor.no.

Foto: pexels.com