Starte et aksjeselskap for legekontoret

Gratulerer. Nå har dere bestemt dere for å stifte et aksjeselskap for legesenteret – hva nå?
Foto: pexels.com

Her får dere vite om:

 • Hva er et aksjeselskap?
 • Stiftelsemøte
 • Hva skal et stiftelsesdokument inneholde?
 • Vedtekter
 • Veien videre
 • Helsekontor Forvaltning kan hjelpe legekontoret med å danne et AS

 

Hva er et aksjeselskap?

Mange leger organiserer legevirksomheten som et kontorfellesskap med selvstendig næringsdrivende leger med et AS, ev som DA eller ANS, som driftsselskap. Driftsformen er noe de kan velge selv da regelverket knyttet til fastlegeordningen ikke sier noe om organiseringen av virksomheten så lenge de plikter som følger av lov, forskrift og avtaler ivaretas.  

Som et aksjeselskap betraktes legekontoret som en selvstendig (juridisk) enhet. Fastlegenes forpliktelser som aksjonær er i utgangspunktet kun begrenset til aksjekapitalen hver av de går inn med. Det betyr at fastlegene utsetter seg for mindre personlig risiko. Dette har betydning hvis virksomheten begynner å dra på seg store forpliktelser, som leverandørfakturaer, lån, garantier eller annet ansvar. Vurderer fastlegene å ta inn flere på eiersiden vil et aksjeselskap også gi dem større fleksibilitet.

Andre kjennetegn ved et aksjeselskap som vanligvis ikke er like aktuelt for legekontorer, men greit å nevne er at man kan ansette seg selv og få samme rettigheter (feks sykelønn/dagpenger, uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing) som alle andre ansatte samt å være investorvennlig.

Aksjeselskaper reguleres av aksjeloven. For å kunne starte et aksjeselskap må det reises en aksjekapital på minimum kr 30.000. Aksjekapitalen kan bestå av kontanter eller eiendeler. Benyttes eiendeler må det godkjennes av revisor. Det er ikke krav om revisor når selskapet har under 5 millioner kroner i omsetning, under 10 ansatte og mindre enn 20 millioner kroner på balansen.

 

Hva gjør et driftsselskap?

Fastlegene har et driftsselskap som er organisert som et AS og er ansvarlig for lokaler/ utstyr og evt. kontortjenester. Driftsselskapet leier ut lokaler, utstyr, driftsmidler og helsepersonell til legene.

Vi er spesialister på legekontorer og vet hva legekontorene trenger for å lage et aksjeselskap.

Er dere klare for å starte AS? Følg denne enkle oppskriften nedenfor!

 

Stiftelsesmøte

Når fastlegene samles for å starte et aksjeselskap sammen, kalles det et stiftelsesmøte. Man kan starte alene eller sammen med noen. På stiftelsesmøtet avgjøres det nye selskapets grunnleggende egenskaper. Referatet kalles protokoll og skal signeres av alle som stiftet selskapet.

Dere må finne ut følgende:

 • Navn: Dere må velge et navn. Den må innholde minst tre bokstaver og ha ordet “aksjeselskap”/AS i seg. Feks. Nordlys legekontor AS. Sjekk om navnet er på ledig på her.
 • Fordeling av aksjer: For legekontorer er det vanligste å fordele aksjene likt mellom seg. Hvis det er fem fastlegehjemler tilknyttet legekontoret så eier for eksempel de 20% hver.
 • Aksjeverdi: Det er aksjekapitalen man legger inn delt på antall aksjer. Hvis man for eksempel setter inn minimumskravet for å stifte et aksjeselskap på 30.000 kr og fordeler det på 100 aksjer, da er hver aksje verdt 300 kr. Dette er kapital som tilhører selskapet og kan brukes som man vil.
 • Styre: Her skal legekontoret bestemme hvem som skal sitte i styret, daglig leder må ikke være en del av styret. Her er det vanlig at alle fastlegene er styremedlemmer.

 

Hva skal et stiftelsesdokument innholde?

 • stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
 • antall aksjer hver av stifterne skal tegne.
 • det beløp som skal betales for hver aksje.
 • tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd.
 • opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre.

 

Vedtekter

Vedtekter lages av fastlegene som stifter selskapet. Dette gjøres før det stiftes da vedtektene bestemmer når selskapet stiftes. Disse vedtektene bestemmer også navnet til selskapet, hva selskapet skal drive med (formålet), størrelsen på aksjekapitalen og pris pr. aksje.

Du kan på generalforsamlingene endre på vedtektene, men dette krever alltid minst 2/3 av stemmene.

 

Veien videre

Stiftelseskostnader er kostnaden Brønnøysund tar for å registrere et nytt aksjeselskap i sitt register. For tiden er denne kostnaden på 5 570 kroner (2023). Se hva gebyret er nå her.

 • Gå inn i Altinn og fyll ut informasjon om eiere, selskapet og driften.
 • Legg ved signerte stiftelsesdokumenter.
 • Åpne aksjekapitalkonto hos en hvilken som helst bank – noen (feks Dnb og Nordea) gjør det gratis, andre tar gebyr.
 • Overfør aksjekapitalen og få bevis for dette.
 • Signer i Altinn.

 

Voilá! Da er legekontoret blitt et AS.

 

Helsekontor Forvaltning kan hjelpe legekontoret med å danne et AS

Ta kontakt med oss i dag så ordner vi alt fra A-Å for å stifte et aksjeselskap for legekontoret. Enklere blir det ikke!