Helsekontor Bemanning: Rekruttering av legevikarer!

Vi åpner en ny avdeling Helsekontor Bemanning og har nå inngått samarbeid med Helseoppdrag.no.
Foto: Cottonbro Studio

– Vi er i ekstase over dette samarbeidet! Da jeg leste om dem i Dagens Medisin tenkte jeg at disse gründerne er helt geniale. Helsekontor Forvaltning er enige med dem at kostnader knyttet til utlysninger og bruk av vikarbyrå er unødvendige høye! Vi fant tonen raskt da vi deler et felles mål: nemlig å redusere kostnadene til legekontorene. Med Helsekontor Bemanning vil vi nå blant annet bruke Helseoppdrag.no å skaffe legevikarer for fastlegene ved legekontorene vi drifter. De har over 1900 helsepersonell registrert hos dem, noe som betyr en pangstart for oss! Helsekontor Bemanning kutter ut de dyre mellomleddene slik det blir både rimelig, forutsigbart og trygt for fastlegene å benytte oss, sier daglig leder Linda Luu.

– Vi ser at mange fastleger trenger hjelp når de skal skaffe vikar. Hvis de ikke klarer det selv er det som oftest en eller flere kollegaer som bistår med dette da det er hele legekontorets interesse at pasientlisten blir ivaretatt raskest mulig. Det er likevel mange fallgruver her, spesielt det juridiske, som man må passe seg for. Derfor kan det være trygt å bruke en profesjonell part til å finne legevikar til fastlegen.

Daglig leder Linda Luu Foto: Phuong Luu

Om Helsekontor Bemanning

  • Gjelder foreløpig kun for fastleger tilknyttet legekontorene vi har driftsavtale med.
  • Fastlegene betaler kun en fastpris avhengig av tjenesten. Lønn og andre betingelser forhandles mellom oppdragsgiver og helsepersonell. Man kan også velge å bruke Helsekontor Bemanning som mellomledd.
  • Vi fraskriver oss ethvert ansvar i forbindelse med avtale inngått mellom arbeidsgiver/fastlege og arbeidstaker/fastlegevikar.
  • Vi er behjelpelige med både utlysninger, avtale intervjuer, referansesjekk, forhandlinger og utarbeidelse og oppfølging av kontrakt.
  • Vårt hovedmål er å gjøre rekruttering enklest mulig for både fastlegen og legevikaren. Vi tar ingen snarveier, er effektive i alle ledd og leverer kvalitet hver eneste gang. Da vi allerede driver legekontorene, kjenner vi arbeidsplassen veldig godt slik at vikarene blir ivaretatt på en helt annerledes måte enn andre vikarbyråer.