Skattefrie gaver eller ikke?

Hvor mye kan dere som arbeidsgiver gi medarbeiderne på legekontoret i gave før det utløser skatteplikt for de ansatte? Fra 2021 økte grensen for skattefrie gaver fra 2000 til 5000 kr per år. Kravet som at gaven må gis som generell ordning er også opphevet.

Førerkort

Dersom du har en sykdom/tilstand (f.eks diabetes, epilepsi), som kan påvirke kjøreevnet din, må du ha helseattest av legen din når du skal ha førerkort.